Književnost

Jerusalim Noću autor Birgit Kosović

Birgit Kosović je Danski knjiženuik. Magistar danskog jezika i novinarstva godinama je radila kao novinar. Otac joj je srpskog porijekla iz Hercegovine i u svojoj knjiz “Dvostruka Zemlja” opisala je sudbinu srpske porodice u Jugoslaviji koja je u verovala brastvo i jedinstvo.

“Jerusalim noću” je priča o danskom monahu ,koji,otkao ga je majka jedne noći ostavila pred kapijom manastirskog doma za nahočad, sanja o drugačije svetu i o tome da će otac doći na belom konju da ga potraži.posle mnogo godina u crkvenoj službi, on se strasno zaljublju je u mladu devojku Maltildu…. U gradu svih vera sreće staricu, odraslu u palati Topkapi,  koja mu pripoveda sagu o paši i njegovoj četiri žene u vili severno od kapije Damaska .”