Džingis Kan -stvaranje savremenog sveta- Džek Vederford

PRISILNО CIVILIZOVANJE

Među velikim nepoznanicama naše istorije, oni koji se lako prećutkuju , važno mjesto svakako zauzima boravak velikog osvajača Džingis Kana u Evropi.Skloni smo da ističemo njegovu rušilačku moć, svirepost isključivost dok je prodirao u naše krajeve. lako zaboravljajući sva civilizaciska dobra  koja su prodrla u evropske civilizacije zahvaljujući njegovom naletu, koja nisu mogla nežnim putem da se nametnu.

Uštedeo nam je čitav milenijum, drugim rečima. Pravedan ( surovo pravedan) i savršeno organizovan, Džingis Kan je u Evropu doneo novu organizaciju, profesionalizaciju ženidbenog prava i vojne formacije ,nasledno pravo, otvorijo najbolje trgovačke puteve koji i danas hrane planetu Zemlju……… .

Oni koji budu pažljivo čitali ovu kniigu,shvatiće koliko je osvajanje Džingis Kana važno za nas(moguće je uporediti sa uspostavljanjem jake nemanjičke države,preko istrage bogumila i pravoslavnog hrišćanstva, recimo).