Kanterberiske priče-Džefri Čoser-preveo Boris Hlebec

Džefri Čoser prvi velikan u pleadi engleskih pjesnika, a njegove Kanterberijskepriče maestralno delo,kompoziciski ravno Dekamaronu i 1001 noći. Niz zanimljivih priča koje pripovedaju hodočasnici dok putuju ka grobu sv. Tomasa beketa, odlikuju se živom naracijom, humorom,golicavim motivima,koji su dali povoda za ekranizaciju, ali i ozbiljnim duhovnim razmatranjima.Govorni stil i metrika menjaju se u skladu sa temom i pripovedačem. Ovo delo predstavljai i svedočanstvo o životu tadašnje Engleske.

prevedeno je na sve svetske jezike,neki put sam prozom, a srpskom čitaocu nudi se 17500 stihova 1984.godine nagrađenih uglednom prevodilačkom nagradom Miloš N. Đurić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *