Конфуције – Владимир Маљавин

Ову књигу је написао један од највећих синолога данашњице Владимир Маљавин

Истина Конфуција, који је постао патријарх читаве кинеске традиције.увек је неизречени вечни континуитет продуховљеног живота,небеска тишина која се меша у земаљски жамор. Ову поетску тезу тешко би било објаснити без неколико веома значајних признања Конфуција која суде чак и о ономе о чему је он ћутао(а и не би могао да каже чак и да је хтео).

Ево животног пута Учитеља, онако како је сам изложио:

-Са петнаест година своје мисли окренуо сам учењу,

-Са тридесет година имао сам чврст ослон

-Са четрдесет година у мени није остало сумљи,

-Са педесет година знао сам налог  Неба

-Са шездесет година подесио сам свој слух.

-А сад са својих седамдесет лета идем куда ме срце води,  не кршећи правила….

Уздржавање, али како одмерене и стога необично упечатљиве речи!