Filmsko pozorišna umetnost

Филмски и ТВ речник -Петрит Имами

Филмски ТВ речник (енглеско српски) садржи 4500 речи и 1500 одредница.