Хитлерова лична библиотека-Тимоти В. Рајбак

У Хитлеровој личној библиотеци Рајбак претвара Хитлерову лектиру у ишчитавању Хитлера самог-његовог ума ,опсесије и развоја.То је оригинално и провокативно дело које даје вредан контекст иначе  потанком и варљивом историском податку.

Хитлерова лична библиотека  настала на основу брижљивог истраживања и једну од најзагонетних личности историје….