Гинко-ginko biloba L.. – Драгица Вилотић

Монографија “Ginko(ginko biloba L.)- живи фосил,изазов,украс,лек заснован је на постојећим сазнањима и сопственим истраживањима,везаним за лабораторију и терен.”