Biologija, Priručnici za osnovnu i srednju školu

Визуелни речник Биљка- Енциклопедиско издање ДК

Овај атлас представља различите групе биљкеа!: цветнице, четинаре папрати,маховине,кактуси,водене биљке,инсективорне билјке и многе друге.

-преко 200 оргиналних фотографија и илустрација.

-шематске приказеи фотографије разних пресека,

-нови тип речника ,

-сажети текст и пажљиво одабране дефиниције разумљиве за читаоца исвих генерација.

3000 стручних појмова