Танго Макабри- Милка Ивашковић Кнежевић

Деве жене,потпуно  различите, имају једну заједничку црту: обе воле истог човека.Пратимо психолошке путеве сазреванје главних јунакиња,емоционалне буре и трагање за споственим идентитетом. Страст брише све границе  и одређује њихове судбине.Роман говори о лицу и наличију срећних бракова и вечитој људској потрази за еликсиром младости.Урбана мелодрама која лагано прераста у еротско психолошки трилер.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *