Uncategorized

Коментар закона о ауторским и сродним правима-Димитрије Милић

Приручник садржи закон са судском праксом и међународним конвенцијама и уговорима.