Коментар закона о ауторским и сродним правима-Димитрије Милић

Приручник садржи закон са судском праксом и међународним конвенцијама и уговорима.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *