Ледена Свадба- Душан Цицвара

Роман оригиналног наслова Ледена Свадба је својеврсни филмски колаж истинитих догађаја, и људи и ауторове фикције.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *