Путници нојеве барке- Саво С. Никовић

Безнадежно заљубљен у свет животиња,аутор,још из ђачких дана брижно сакупљао све податке о царству којем и сами припадамо…..Рачунајући да је љубав прелазна, желео је да учини нешто за

животиње,од којих су данас многе пред истребљењем.Ова књига нема научне претензије,али има хуману мисију упознати свет животиња из посебног угла.