MEDEJA- Lucija Anej Seneka

U središtu Senekine drame je strast koju ta nesputana strast može da rodi. ako se ne nadgledaju i ne stišavaju, strasti su kao besni plamenovi koji nemilice ližu i gutaju.

Medeja je osoba od takvih strasti. Jer u njoj ,sve je preterano- i ljubav ,i mržnja. A i jedno i drugo prati zločin.