Речник Византиских Крстова- Радмило Петровић

Јединствена збирка Византиских крстова . Књига садржи преко 800 крстова нађених на Византиском тлу.О сваком крсту аутор је дао пуну информацију где је нађен и његове основне карактеристике.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *