Biologija

Речник назива биљака-Проф.др радомир Коњевић-Проф.др Будислав Татић

Овај речник је шестојезични: 1. Српски језик

2.Латински језик

3. Француски језик

4.Њемачки језик

5.Енглески језик

6. Руски језик

Речник садржи имена биљка на поменутим језицима ,као и имена угожених и исчезлих биљака на територији Србије.

-35000 одредница, 155 000 назива биљака

за готово све врсте виших ббиљака наше флоре дати су српски народни називи( ито већи број за сваку врсту, укључујући,дакле, и локалне  називе,који се користе у појединим  деловима наше земље.