Medicina

SUDSKOMEDICINSKO VEŠTAČENJE U OTORINOLARINGOLOGIJI

Knjiga nudi savremena saznanja o povredama i njihovom sudskomedcinskom tumačenju. Povreda je zapis o uzrocima, zadesima, slučajnostima, okolnostima, kvalitetu lečenja i posledicama, što je neophodno za sudskomedicinsko tumačenje. Knjigu su pisali vodeći stručnjaci sa Instituta za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu i vodeći kliničari sa više Klinika i Instituta u Beogradu.