ННК интернационал – ново издање У пакленом котлу …”Овде је исписана и документована епизода терора над Србима и борцима за прогрес човечанства….Она је једна од многих манифестација фашистичке праксе и појаве неандерталског атавизма а која се збила у Јасеновачком логору, крајем 1941. године.”” Никола Николић Јасеновачки логор У пакленом котлу

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *