Koraci do promene, dvanaest koraka do promene.

Mladost je upravo doba kada se najsnažnije okušava ono božansko u čoveku, a to je sloboda. Mlad čovek pre svega želi da bude slobodan i da se ne pokorava nijednom autoritetu. Pitamo se zašto mladi ljudi svoju slobodu „poklanjaju“ raskalašnom životu, drogi, pušenju i alkoholu? Ove stilove života mladi biraju za „gospodare“ a oni su često uvod u suicid. Nasuprot malodušnosti za život treba tražiti razlog više, jer ko ga bude tražio, naći će ga. „Ištite i daće vam se; tražite i naći ćete; kucajte i otvoriće vam se.“ (mt. 7,7 ) Knjiga Arhimandrita Melitos Vebera je praktična primena Božanskih načela u odricanju od greha prem a sebi , a ujedno odricanje od povređivanja nas samih kao božanskih bića. Lepota i smisao ovog nesvakidašnjeg spisa koji nas sveštenički naposredno i duboko poziva na uzdržavanje od samopovređujućeg greha, alkoholizma. Mladom čoveku je krajnje neophodno da prvilno sagradi odnos prema Gospodu Bogu, prema bližnjem, i prema sebi samom. Ovi odnosi glase : Bogu – molitva, bližnjem – milost, a prema sebi – razumna strogost. Ovaj originalni pogled na alkoholizam kao na lični duhovni problem preporučuujem za pažljivo čitanje, i ako treba i za samoisceljenje. – Prota Sreten Mladenović

Mladost je upravo doba kada se najsnažnije okušava ono božansko u čoveku, a to je sloboda. Mlad čovek pre svega želi da bude slobodan i da se ne pokorava nijednom autoritetu. Pitamo se zašto mladi ljudi svoju slobodu „poklanjaju“ raskalašnom životu, drogi, pušenju i alkoholu? Ove stilove života mladi biraju za „gospodare“ a oni su često uvod u suicid.

Nasuprot malodušnosti za život treba tražiti razlog više, jer ko ga bude tražio, naći će ga.

„Ištite i daće vam se; tražite i naći ćete; kucajte i otvoriće vam se.“ (mt. 7,7 )

Knjiga Arhimandrita Melitos Vebera je praktična primena Božanskih načela u odricanju od greha prem a sebi , a ujedno odricanje od povređivanja nas samih kao božanskih bića.

Lepota i smisao ovog nesvakidašnjeg spisa koji nas sveštenički naposredno i duboko poziva na uzdržavanje od samopovređujućeg greha, alkoholizma.

Mladom čoveku je krajnje neophodno da prvilno sagradi odnos prema Gospodu Bogu, prema bližnjem, i prema sebi samom. Ovi odnosi glase : Bogu – molitva, bližnjem – milost, a prema sebi – razumna strogost.

Ovaj originalni pogled na alkoholizam kao na lični duhovni problem preporučuujem za pažljivo čitanje, i ako treba i za samoisceljenje.

– Prota Sreten Mladenović