Andjeo greha

NNK Internacioanal
Biografija Nine Petrovskaje, muze i fatalne žene ruske dekadencije.

Nijednom od velikih ljudi, koji su u nauci ili umetnosti stekli slavu, već upravo tebi, ti divna, bezumna, nesrećna ženo, što si živela za ljubav i zbog te iste ljubavi otišla u propast, posvećujem ovu istitnitu priču, u znak večnog sećanja, kao tvoj verni sluga i ljubavnik…………..dalje sami utonite u događaje.

Sudskomedicinsko veštačenje u otorinolaringologiji Prof. dr Jovica Milovanović Prof. dr Tatjana Atanasijević Prof. dr Vojko Đukić Strana 303, čvrst povez. Svaki predgovor ima za cilj da uvede čitaoca u knjigu i olakša njeno čitanje i tumačenje. Nudi nam savremena saznanja o povredama i njihovom sudskomedicinskom tumačenju. Povreda je zapis o uzrocima, zadesima, slučajnostima, okolnostima, kvalitetu lečenja i posledicama što je neophodno za sudskomedicinsko tumačenje. U knjizi su sadržani i Član KZ 120,141,248,249,250,251,252,253,259,332,335,367 i ostala krivična dela odgovornosti lekara. Štivo koje nas može edukovati.

Sudskomedicinsko veštačenje u otorinolaringologiji
Prof. dr Jovica Milovanović
Prof. dr Tatjana Atanasijević
Prof. dr Vojko Đukić
Strana 303, čvrst povez.
Svaki predgovor ima za cilj da uvede čitaoca u knjigu i olakša njeno čitanje i tumačenje. Nudi nam savremena saznanja o povredama i njihovom sudskomedicinskom tumačenju. Povreda je zapis o uzrocima, zadesima, slučajnostima, okolnostima, kvalitetu lečenja i posledicama što je neophodno za sudskomedicinsko tumačenje. U knjizi su sadržani i Član KZ 120,141,248,249,250,251,252,253,259,332,335,367 i ostala krivična dela odgovornosti lekara. Štivo koje nas može edukovati.

OBEĆALI SU MI RAJ Mehmet Ali Agdža Porastao sam u mržnji. U mržnji prema Zapadu, hrišćanima, Jevreji­ma, Sjedinjenim Američkim Državama. Odrastao sam verujući da se računa samo nametanje, afirmisanje a po potrebi uništavanje sop­stve­nih neprijatelja. Niko mi nikada nije rekao da postoji i druga mo­gućnost: okrenuti drugi obraz, odgovoriti na želju za vlašću, na de­strukciju, na mržnju njihovom suprotnošću, ljubavlju. https://www.youtube.com/watch?v=AcHcJD3BKu8

Meša Selimović
IZABRANA DELA
DERVIŠ I SMRT
TVRĐAVA
MAGLA I MJESEČINA
TIŠINE
OSTRVO

Izdavač Edicija, I izdanje, Beograd 2010.

Meša Selimović bio je poznati romansijer, esejist i pripovjedač. Počeo je pisati prilično kasno u životu. Njegova prva priča ,,Pjesma u oluji“ objavljena je 1948. godine, kada je on imao trideset šest godina. Njegova prva knjiga, zbirka pripovijetki ,,Prva četa“ objavljena je 1950. godine kada je imao četrdeset godina. Mešino djelo ,,Tišine“, objavljeno je jedanaest godina poslije, 1961. godine. Sljedeće knjige ,,Tuđa zemlja“ (1962. godine) i ,,Magla i mjesečina“ (1965. godine) nisu dobile široko priznanje. Međutim, njegov roman ,,Derviš i smrt“, (1966. godine) široko je primljen kao remek-djelo. Zaplet romana odvija se u 18. vijeku u Sarajevu pod osmanskom vladavinom, i odražava Selimovićeva vlastita iskustva sa bratom; priča govori o ispraznosti otpora jednog čovjeka protiv represivnog sistema i promjeni koja se odvija u tom čovjeka nakon što postane dio tog samog sistema. Ovaj roman je poveznica mudrosti nekih starih vremena i modernog razmišljana. Posvetio je roman suprugi Darki, iz zahvalnosti prema njoj, jer ona je bila ta koja mu je davala podršku za sve što je radio u životu. Neki su kritičari uporedili ovaj roman s Kafkinim ,,Procesom“. Preveden je na mnoge jezike, uključujući engleski, ruski, njemački, francuski, talijanski, turski i arapski. Svako poglavlje romana otvara se navodima iz Kur’ana. Sljedeći roman, ,,Tvrđava“ (1970. godine), smješten još dalje u prošlost, malo je optimističniji i ispunjen vjerom u ljubav, za razliku od usamljenih kontemplacija i straha kod ,,Derviša i smrti“. Tvrđava i ,,Derviš i smrt“ su jedini Selimovićevi romani koji su bili prevedeni na engleski jezik. Meša Selimović je obogatio jugoslovensku književnost u drugoj polovini 20. vijeka. Vrijeme ne utiče na njegova djela, ne gubi se njihova vrijednost. Pa tako, svakim novim čitanjem uočavaju se nove bogate psihološke strukture. Naredni roman ,,Ostrvo“ (1974. godine), priča je o starijem paru koji se suočava sa starenjem i eventualnom smrću na dalmatinskom ostrvu. Nakon romana ,,Ostrvo“ slijede djela: ,,Pisci, mišljenja i razgovori“ i ,,Djevojka crvene kose“ (1976. godine). Posthumno je objavljen Krug (1983. godine). Također je napisao i knjigu o pravopisnim reformama Vuka Karadžića ,,Za i protiv Vuka“-(Rasprava o značaju Vuka Karadžića u reformi srpskog jezika. Djelo posjeduje kritičko-analitičke vrijednosti. Knjiga se bavi problematikom stvaranja modernog srpskog standardnog jezika). Onda je slijedila njegova autobiografija ,,Sjećanja“.

Derviš i smrt ,,Derviš i smrt“ (1966. godine) je roman koga je kritika pozdravila sa oduševljenjem kao izuzetno djelo. Roman je napisan kao reakcija na Titov režim koji se često obračunavao sa političkim osuđenicima. I sam Mešin brat je bio na ,,Golom otoku“, što je predstavljalo dodatni motiv za stvaranje ovog književnog djela. Vrijeme radnje je 18. vijek, u Bosni. Glavni lik romana je Ahmed Nurudin, derviš mevlevijskog reda. Djelo posjeduje snažnu misaonu koncentraciju, pisano u ispovijednom tonu, monološki, s izvanrednim umjetničkim nadahnućem. Pisac povezuje drevnu mudrost s modernim načinom sagledavanja pojava. Počinje od religioznih istina o svijetu kao oblika dogmatskog mišljenja, da bi došlo do čovjekove stalne upitanosti pred svijetom, do spoznavanja straha i patnje, kao stalnog pratilaca ljudskog života. Pisci iz Bosne i Hercegovine predložili su da se Meša Selimović ovim romanom kandiduje za Nobelovu nagradu za književnost. ,,Derviš i smrt“ poseban je po izrazito živom stilu u kome se ispresijecaju introspekcija, mudrosti o životu i drama derviškog šejha, zbog svoje umjetničke vrijednosti djelo zaokuplja pažnju čitalaca širom svijeta. Roman je i spoj drame i rezignacije kojim zrači islamsko-orijentalni svijet.

Tvrđava Roman „Tvrđava“ (1970. godine) vraća čitaoce u još dublju prošlost, u 17. vijek. „Tvrđava“ predstavlja kombinaciju stvarnosti i simbola, a kao simbol ona je čovjek, zajednica ili ideologija zatvorena u samu sebe. Izlazak iz tvrđave metaforički je predstavljen kao istovremeni ulazak u život, u haotičnu stvarnost koja okružuje svijet, sam početak individualnog razvitka i upoznavanja istinskih moralnih vrijednosti. „Tvrđava“ je ispunjena vjerom u ljubav, bez obzira na razlike između ljudi, bilo da su one zasnovane na uvjerenjima ili su to civilizacijske i ideološke razlike.. ,,Tvrđava“, prikaz je Sarajeva uoči Hoćimske bitke i odlikuje se brojnim likovima i većim brojem lirskih segmenata. Roman je bogat emocionalnim, sumračnim iskazima o sudbini, atmosferom koja je negdje između smirenosti u prihvatanju sudbine i bunta proizišlog iz neljudskih okolnosti. Ljubav između muškarca i žene glavna je tematika romana. Radnja romana “Tvrđava” odvija se u teška vremena. Glavni lik, Ahmet Šabo, vraća se iz Rusije u Sarajevo. Ahmet u početku romana ne želi pričati o ratu. Dolazi u Sarajevo, gdje mu je porodica umrla od kuge. Ahmet ubrzo pronalazi ljubav njegovog života, hrišćanku Tijanu. Vjenčali su se i živjeli skromno, ali srećno. Ahmet gubi posao, a Tijanu zadesi pobačaj, ali nakon toga bili su još jači i s drugim djetetom na putu. Kraj romana poručuje da ništa nema smisla, ako nema ljubavi.


POLIMSKI ŠALJIVDŽIJA
Grupa autora:
Dijana Đuković Matović, Sanja Ninković Ćatović, Svetomir Minić, Aida Đinović Junuz, Miko Ostojić, Nada Rvović, Milica Irić Matović, Vehbo Nezildžić, Ulvija Mušović, Miloje Šljukić

Priređivač Miroslav Damjanović
Čvrst povez, 307 strana.
Slika: na naslovnoj strani je autorsko delo Marka Ostojića, učenika Polimskog šaljivdžije
Kratak opis: Vlastimir Zejak, dugogodišnji nastavnik u Seljašnici kod Prijepolja, rođen 1939 godine u Iveziću. Njegovi đaci su posebnu pažnju skrenuli na njega kao ličnost i vaspitača, jer je on i kao prosvetni radnik bio iznad drugih. Najomiljeniji nastavnik kod svojih učenika. Jedini prosvetni radnik koga su njegovi đaci ispratili u penziju-njih preko 400. Jedini je napisao knjigu o đacima. Jedino njega đaci ne oslovljavaju sa VI, već sa TI. Na promociji knjige o đacima bilo je prisutno preko 500 njegovih učenika.
Uplovite u sadržaj Polamski Šaljivdžija


SISTEMATIKA ALGI VI izdanje dr Jelena Blaženčić
Udžbenik sistematika algi prvenstveno je namenjen studentima biologije prirodno-matematičkih fakulteta, a pisan je prema programu za istoimeni predmet koji se sluša na Odseku za biološke nauke.
Nadamo se da će knjiga biti od koristi i studentima drugih fakulteta i viših škola gde se izučavaju alge

NJEGUŠICA Dejan Milošević Tarski U Njegušici, je spevana jedinstvena himna crnogorskoj ženi koja je, zapravo, temelj epske kulture gorštaka kod kojih još uvek biva ono što biti ne može i gde destruktivni virus dekadencije modernih vremena slabo prolazi, jer tu još uvek greje ljubav Crnogorke koja je karijatida moraliteta, heroina osećanja, boginja života i žena nad ženama. Tako Crnogorku s razlogom razume Tarski, i slika je kao ikonu ljubavi pred kojom pada na kolena svako ko se još uvek razume u ljubav kao najveće ljudsko osećanje, koje se otrže promenama vremena, bljutavim, ali i brutalnim talasima neukusa i posrnuća u ništavilo