Речник назива биљака-Проф.др радомир Коњевић-Проф.др Будислав Татић

Овај речник је шестојезични: 1. Српски језик

2.Латински језик

3. Француски језик

4.Њемачки језик

5.Енглески језик

6. Руски језик

Речник садржи имена биљка на поменутим језицима ,као и имена угожених и исчезлих биљака на територији Србије.

-35000 одредница, 155 000 назива биљака

за готово све врсте виших ббиљака наше флоре дати су српски народни називи( ито већи број за сваку врсту, укључујући,дакле, и локалне  називе,који се користе у појединим  деловима наше земље.

Визуелни речник Биљака- Енциклопедијско издање ДК

Овај атлас представља различите групе биљака: цветнице, четинаре, папрати, маховине, кактуси, водене биљке, инсективорне биљке и многе друге.

-преко 200 оргиналних фотографија и илустрација.

-шематске прикази фотографије разних пресека,

-нови тип речника,

-сажети текст и пажљиво одабране дефиниције разумљиве за читаоца свих генерација.

3000 стручних појмова

Водич кроз стару стаклену башту-Јасмина Белић -Месарош

Стара  стаклена башта изграђена 1892  године да послужи београдској Великој школи за чувањеи његовање егзотичних биљака а грађанима Србије да уживају  У то врем  била је украс саме Баште и племенити простор Београда који је растао у неодвојиви део културне Европе. књига је рађена на кудзруку и боји….

Ukrasne samonikle biljke – Petar D. Marin

Iz uvoda knjige

“Veliko bogastvo našeg područija biljnim vrstama, među kojima ima veliki broj atraktivnih biljaka, koje su ne samo ukrasne nego i pogodne za gajenje na različitim površinama u gradskoj sredini, naša flora predstavlja značajan potencijal za komercijalnu upotrebu samoniklih biljka.”

 

Vodič kroz dendrofloru-Svetlana Jovanović- Juga

Izvodi iz knjige:

Značaj ove  publikacije vidimo u tome što ona predstavlja autentičan presek stanja raznovrsnosti dendroflore “Jevrmenovacu”.Botanička bašta je formirana 1853 godine kao maleni botanički vrt da bi kasnije 1890 god.započeo rad u “Jevremovcu.”Bašta se zove”Jevremovac” po Jevremeu T. Obrenoviću velikom ljubitelju narodne prosvete.

Ескурзиона Флора Србије-Проф.др Момчило Којић

Флористичка литература која се односи на просторе Балканског полуострва, као и на територију Србије озбиљније домет постиже у 19 веку.тим почетним догађајима на пољу проучавања српске флоре основни печат дао је наш велики природњак Јосиф Панчић, професор ботанике и пољопривредних наука велике школе у Београду