Конфуције – Владимир Маљавин

Ову књигу је написао један од највећих синолога данашњице Владимир Маљавин

Истина Конфуција, који је постао патријарх читаве кинеске традиције.увек је неизречени вечни континуитет продуховљеног живота,небеска тишина која се меша у земаљски жамор. Ову поетску тезу тешко би било објаснити без неколико веома значајних признања Конфуција која суде чак и о ономе о чему је он ћутао(а и не би могао да каже чак и да је хтео).

Ево животног пута Учитеља, онако како је сам изложио:

-Са петнаест година своје мисли окренуо сам учењу,

-Са тридесет година имао сам чврст ослон

-Са четрдесет година у мени није остало сумљи,

-Са педесет година знао сам налог  Неба

-Са шездесет година подесио сам свој слух.

-А сад са својих седамдесет лета идем куда ме срце води,  не кршећи правила….

Уздржавање, али како одмерене и стога необично упечатљиве речи!

Andokid – Gordan Maričić

Monografija pod naslovom Andokid, besednik koji je jednom pogrešio ide u red retkih i ozbiljnih tekstova o antici, posebno o nekoj specijalnoj antičkoj temi kakva je retorika. Potpuno posvećeni predmetu kojim se bave, izučivši svu relevantnu stručnu i naučnu stranu i domaću literaturu o njemu, autori ovog rukopisa su strpljivo i znalački realizovali svoje zacrtane ciljeve.
Obim-246; Format-A5; Pismo-ćirilica; Povez-broš

Ajneida – Vergilije

“Eneida” je jedno od najpoznatijih Vergilijevih djela. Ovo je junački ep koji se sastoji od dvanaest pjevanja, napisanih u daktilskom heksametru. Sveukupno, “Eneida” se sastoji od 9896 heksametara koji se nastavljaju na Homerovu “Ilijadu” i “Odiseju”. Vergilije je “Eneidu” pisao punih deset godina i to posljednjih deset godina svojeg života, od 29. godine pa do 19. godine prije Krista.