Визуелни Речник Хемије-енциклопедија ДК-Џеки Чолнер

Истражите свет Хемије,

-овај речник представља теорију и експеримете из свих области хемије,укључујући атоме и молекуле,елементе и једињења,и грађу органских материја .

-наћи ће те 200 оригиналних фотографијаи илустрација

-нови тип речника

-3000 стручних појмова

-одабране дефиниције разумљиве за читаоце свих генерација

Визуелни Речник Физике-енциклопедија ДК

Истражите свет Физике уз помоћ овог речника,

Овај атлас представља теорију и експерименте из свих поља физике укључујућ енергију , машине ,таласе, струју, магнетизам нуклеарне реакције.

преко 200 изузетних фотографија и илустрација

нов тип речника

3000 стручних појмова

Визуелни речник Биљака- Енциклопедијско издање ДК

Овај атлас представља различите групе биљака: цветнице, четинаре, папрати, маховине, кактуси, водене биљке, инсективорне биљке и многе друге.

-преко 200 оргиналних фотографија и илустрација.

-шематске прикази фотографије разних пресека,

-нови тип речника,

-сажети текст и пажљиво одабране дефиниције разумљиве за читаоца свих генерација.

3000 стручних појмова